Skip to main content
Skip table of contents

Yükleme Kombinasyonlarının Oluşturulması

  • Bina için TS 500 ve TBDY 2018 kullanılarak ideCAD tarafından otomatik oluşturulan yükleme kombinasyonları Yapı Ağacı ve Seçmeli Rapordan kontrol edilebilmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.