Skip to main content
Skip table of contents

Bodrumlu Binalarda Bodrum Kat Elemanlarının Tasarıma Esas İç Kuvvetlerinin Belirlenmesi

  • Bodrumlu yapılarda iki aşamalı hesap yapılmaktadır. Alt bölüm elemanları için birinci ve ikinci aşama hesap sonuçları uygun şekilde birleştirilerek kullanılır.

  • Mod Birleştirme yöntemi ile hesap yapılması durumunda, sünek iç kuvvetler yani eğilme momenti, normal kuvvet vb. iç kuvvetler için birinci yükleme durumunda elde edilen iç kuvvetler ile ikinci yükleme durumunda elde edilen iç kuvvetlerin toplanması ile tasarıma esas iç kuvvetler elde edilir.

  • Mod Birleştirme yöntemi ile hesap yapılması durumunda, sünek olmayan iç kuvvetler yani kesme kuvvetleri için birinci yükleme durumunda elde edilen iç kuvvetler 0.6*Düst ile çarpılır, ikinci yükleme durumundan elde edilen iç kuvvetler ise Dalt ile çarpılır ve iki sonuç toplanır.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.