Skip to main content
Skip table of contents

Temel İçin Tasarıma Esas İç Kuvvetler

  • Temele Aktarılacak Kuvvetlerin Belirlenmesi (4.10.3) bölümünde üst yapı etkileşimsiz çözüm yapılması halinde TBDY 2018 gereği temele aktarılan kuvvetlerin hesabı anlatılmaktadır.

  • Bu bina için üst yapı etkileşimli çözüm kullanılmıştır. Bodrumlu yapılarda bodrum kat elemanları için yapılması gereken arttırımlar yine yukarıda refere edilen maddede açıklanmaktadır.

  • ideCAD ekranından temelde oluşan gerilmeler kontrol edilmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.