Skip to main content
Skip table of contents

Bodrumlu Binalarda Üst Bölüm Elemanlarının Tasarıma Esas İç Kuvvetlerinin Belirlenmesi

  • Bodrumlu yapılarda iki aşamalı hesap yapılmaktadır. Üst bölüm elemanları için birinci aşama hesap sonuçları kullanılır.

  • Mod Birleştirme yöntemi ile hesap yapılması durumunda, sünek iç kuvvetler yani eğilme momenti, normal kuvvet vb. iç kuvvetler için birinci yükleme durumunda üst bölüm ’de elde edilen iç kuvvetler doğrudan tasarıma esas iç kuvvet olarak kullanılır.

  • Mod Birleştirme yöntemi ile hesap yapılması durumunda, sünek olmayan iç kuvvetler yani kesme kuvvetleri için birinci yükleme durumunda üst bölüm ’de elde edilen iç kuvvetlerin Düst ile çarpımından elde edilir.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.