Skip to main content
Skip table of contents

Perde Uç Bölgelerinde Donatı Kontrolleri

 • Kritik perde yüksekliği boyunca perde uç bölgelerinin her birinde toplam düşey donatı alanının perde brüt enkesit alanına oranı en az 0.002, bu yüksekliğin dışında bu oran 0.001 ’den daha az olmayacak şekilde otomatik seçilir.

 • Perde uç bölgelerinin her birinde boyuna donatı miktarı 4ϕ14 ’ten az olmama ve perde uç bölgelerinde minimum boyuna donatı oranı 0.03 (bindirme bölgesinde 0.06) olma koşulları otomatik uygulanır.

 • Uç bölgelerinde kullanılacak enine donatının çapı 8 mm’den küçük alınmaz. Etriye kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay mesafe, a, etriye ve çiroz çapının 25 katından daha fazla seçilmez.

 • 7.6.2.2’de tanımlanan kritik perde yüksekliği boyunca perde uç bölgelerine, kolonların sarılma bölgeleri için 7.3.4.1’de Denk.(7.1)’in ikinci koşulu ile belirlenen enine donatının en az 2/3 ’ü koşulu kullanıcı inisiyatifindedir.

 • Düşey doğrultuda etriye ve/veya çiroz aralığı 150 mm’den daha büyük, 50 mm’den daha küçük alınmaz. Bu aralık boyuna donatı çapının 6 katı ve perde kalınlığının 1/3’ünden fazla seçilmez.

 • Perde uç bölgesindeki enine donatılar temelin içinde, 300 mm’den ve perde kalınlığından küçük olmayan bir yükseklik boyunca devam ettirilir.

 • Kritik perde yüksekliğinin dışında kalan perde uç bölgelerinde düşey doğrultudaki etriye ve/veya çiroz aralığı, perde kalınlığından ve 200 mm’den daha büyük alınmaz.


SİMGELER

ϕ = Donatı çapı


Perde Uç Bölgelerinde Donatı Koşulları

Perde uç bölgelerinde, TBDY Madde 7.6.5.1 'e uygun olarak 7.6.2.2 'de tanımlanan kritik perde yüksekliği boyunca her bir perde uç bölgesinin toplam düşey donatı alanının perde brüt enkesit alanına oranı en az 0.002 olacak şekilde düzenlenir. Kritik perde yüksekliği dışında bu oran 0.001 'den az olmayacak şekilde düzenlenir. Perde uç bölgelerindeki boyuna donatı oranı en fazla 0.03 (bindirme bölgesinde 0.06) olacak şekilde düzenlenir. Aynı zamanda perde uç bölgelerindeki boyuna donatı miktarı 4ϕ14 'ten az olmayacak şekilde düzenlenir.

Aşağıdaki resimde Perde Ön Bilgileri raporunun Perde Parametreleri başlıklı tablosu gösterilmiştir. Bu raporda 7.6.5.1 'de belirtilen perde uç bölgesi minimum boyuna donatı oranı değerleri gösterilmektedir.

Perde uç bölgelerinde 7.6.5.1 'de bahsedilen koşullar TBDY Şekil 7.11 'de belirtilmiştir.

Perde uç bölgelerinde düşey donatılar, TBDY Madde 7.6.5.2 'ye uygun olarak etriyeler ve/veya çirozlardan oluşan enine donatılarla aşağıdaki kurallara uygun şekilde sarılır.

 • Uç bölgelerinde enine donatı çapı minimum 8 mm alınır. Etriye kolları ve çirozların arasındaki yatay mesafe, etriye ve çiroz çapının 25 katından daha az alınır.

 • Kritik perde yüksekliği boyunca perde uç bölgelerine kolonların sarılma bölgeleri için 7.3.4.1 ’de Denk.(7.1) ’in ikinci koşulu ile belirlenen enine donatının en az 2/3’ü konulmalıdır. Bu koşul kullanıcı tarafından kontrol edilir.

 • Düşey doğrultuda etriye ve/veya çiroz aralığı 150 mm’den daha büyük, 50 mm’den daha küçük alınmaz.

 • Düşey doğrultuda etriye ve/veya çiroz aralığı oyuna donatı çapının 6 katı ve perde kalınlığının 1/3’ünden fazla alınmaz.

 • Perde uç bölgesindeki enine donatılar temelin içinde, 300 mm’den ve perde kalınlığından küçük olmayan bir yükseklik boyunca devam ettirilir.

 • Kritik perde yüksekliğinin dışında kalan perde uç bölgelerinde düşey doğrultudaki etriye ve/veya çiroz aralığı, perde kalınlığından ve 200 mm’den daha büyük alınmaz.

Kritik perde yüksekliği boyunca TBDY Bölüm 7.6.5 'e uygun şekilde oluşturulmuş perde çizimi örneği aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

Benzer şekilde kritik perde yüksekliğinin üst bölümünde TBDY Bölüm 7.6.5 'e uygun şekilde oluşturulmuş perde çizimi örneği aşağıdaki resimde gösterilmiştir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.