Skip to main content
Skip table of contents

Perde Uç Bölgelerinde Donatı Koşulları

SİMGELER

α = Perde uç bölgesinde etriye kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay mesafe
ϕ = Donatı çapı


7.6.5. Perde Uç Bölgelerinde Donatı Koşulları

7.6.5.1 – 7.6.2.2 ’de tanımlanan kritik perde yüksekliği boyunca perde uç bölgelerinin her birinde toplam düşey donatı alanının perde brüt enkesit alanına oranı en az 0.002 olacaktır. Bu yüksekliğin dışında bu oran 0.001 ’den daha az olmayacaktır. Perde uç bölgesinin geometrisinde ve donatısındaki geçiş, üç kat boyunca kademeli olarak yapılacaktır. Ayrıca, perde uç bölgelerinin her birinde boyuna donatı miktarı 4ϕ14 ’ten az olmayacaktır. Perde uç bölgelerinde boyuna donatı oranı 0.03 ’ü (bindirme bölgesinde 0.06) geçmeyecektir (Şekil 7.11).

7.6.5.2 – Perde uç bölgelerindeki düşey donatılar, aşağıda (a), (b) ve (c) ’deki kurallara uyularak, kolonlarda olduğu gibi etriyeler ve/veya çirozlardan oluşan enine donatılarla sarılacaktır.

(a) Uç bölgelerinde kullanılacak enine donatının çapı 8 mm’den küçük alınmayacaktır. Etriye kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay mesafe, α , etriye ve çiroz çapının 25 katından daha fazla olmayacaktır.

(b) 7.6.2.2 ’de tanımlanan kritik perde yüksekliği boyunca perde uç bölgelerine, kolonların sarılma bölgeleri için 7.3.4.1 ’de Denk.(7.1) ’in ikinci koşulu ile belirlenen enine donatının en az 2/3 ’ü konulacaktır. Düşey doğrultuda etriye ve/veya çiroz aralığı 150 mm’den daha büyük, 50 mm’den daha küçük alınmayacaktır (Şekil 7.11). Bu aralık boyuna donatı çapının 6 katı ve perde kalınlığının 1/3’ünden fazla olmayacaktır. Perde uç bölgesindeki enine donatılar temelin içinde, 300 mm’den ve perde kalınlığından küçük olmayan bir yükseklik boyunca devam ettirilecektir.

(c) Kritik perde yüksekliğinin dışında kalan perde uç bölgelerinde düşey doğrultudaki etriye ve/veya çiroz aralığı, perde kalınlığından ve 200 mm’den daha büyük alınmayacaktır (Şekil 7.11).


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.