Skip to main content
Skip table of contents

Serbest Çizgi

Serbest çizgiyle mimari ve statik proje tasarımlarında elle çizim yapar gibi bilgisayar ekranında çizgi çizilir, rengi ve çizgi kalınlığı ayarlanır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.