Skip to main content
Skip table of contents

Elips ve Eliptik Şekiller

Elips ve eliptik şekiller ile mimari ve statik projelerde farklı tasarımlar yapılır. Seçilen çizim tekniğine göre orta, köşe ve merkez noktaları, açılar ve eksen belirlenerek elips ve eliptik şekiller oluşturulur.


Sonraki Konu

Elips Köşeler

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.