Skip to main content
Skip table of contents

Yay

Yay-3 noktadan ve yay (merkez-yarıçap-açılar) komutlarıyla projede yay çizilir. Yayın renk, çizgi kalınlığı ve tip ayarları yapılır.


Sonraki Konu

Yay Ayarları

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.