Skip to main content
Skip table of contents

Kirişlerin Boyuna Donatı Kontrolleri

  • Kiriş boyuna donatıları, tüm betonarme eleman tasarımı kombinasyonlarından oluşan iç kuvvetlere göre ve TBDY Bölüm 7.4.2 'de anlatılan boyuna donatı koşullarına göre otomatik olarak yerleştirilir.

  • Kiriş mesnetlerinde çekme donatılarının minimum oranı Denk.(7.8) ’e otomatik kontrol edilir.

  • Boyuna donatıların çapı 12 mm’den küçük seçilmeyeceği koşulu otomatik kontrol edilir.

  • Açıklık ve mesnetlerdeki çekme donatısı oranı TS 500’de verilen maksimum değerden ve %2’den fazla olmayacağı koşulu otomatik kontrol edilir. 


SİMGELER

DTS = Deprem Tasarım Sınıfı
fctd = Betonun tasarım çekme dayanımı
fyd = Boyuna donatının tasarım akma dayanımı
lb = TS 500’de çekme donatısı için verilen kenetlenme boyu
ρ = Kiriş mesnedinde üstteki veya alttaki çekme donatısı oranı
ϕ = Donatı çapı


TBDY Bölüm 7.4.2 'de kiriş boyuna donatıları ile ilgili koşullar belirtilmiştir. Bunlar aşağıdaki sıralanmıştır.

  • Kiriş mesnetlerindeki minimum çekme donatısı oranı TBDY Denk.(7.8) 'de belirtilmiştir.

Bu denklemde ρ kiriş mesnetindeki donatı oranını, fctd betonun tasarım çekme dayanımı, fyd donatının akma dayanımı ifade etmektedir.

  • Kiriş boyuna donatıları çapı 12 mm 'den küçük olmamalıdır.

  • DTS=1, 1a, 2, 2a olan taşıyıcı sistemlerde kiriş mesnedindeki alt donatı, üst donatının %50 'sinden az olmamaktadır.

  • Açıklık ve mesnetlerdeki çekme donatısı oranı TS 500’de verilen maksimum değerden ve % 2’den fazla olmayacaktır.

TBDY Bölüm 7.4.2 'de belirtilen yukarıdaki dört koşul (7.4.2.1 , 7.4.2.2 , 7.4.2.3 ve 7.4.2.4) Kiriş Ön Bilgisi raporunda belirtilmiştir. Bu dört koşulun olduğu yerler aşağıdaki örnek rapor görselinde kırmızı renk ile belirtilmiştir.

Kirişler için, düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan iç kuvvetler için gerekli olan donatı ile TBDY Bölüm 7.4.2 'de ve TS 500 ’de belirtilen minimum donatı koşulları sağlanmaz ise yetersiz donatı oranı hatası, As(-) belirtilmektedir. Aşağıdaki görselde yetersi donatı oranına sahip bir kiriş için Kiriş Betonarme bölümündeki As(-) uyarısı gösterilmektedir.

Kiriş Betonarme bölümünün Donatı Alanları sekmesinde düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan iç kuvvetler için gerekli olan donatı ile TBDY Bölüm 7.4.2 'de ve TS 500 ’de belirtilen minimum donatı koşulları gözönüne alınarak hesaplanan donatı alanı görülebilir. Aşağıdaki görselde bu şekilde hesaplanan donatı alanı [ As (hesaplanan) ] kırmızı renk ile gösterilmiştir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.