Skip to main content
Skip table of contents

Kirişlerin Enine Donatı Kontrolleri

  • Sarılma bölgelerinde ϕ8’den küçük çaplı enine donatı kullanılmayacak ve ilk etriyenin kolon yüzüne uzaklığı en çok 50 mm olacaktır koşulları otomatik uygulanır.

  • 7.4.5.3’e göre daha elverişsiz bir değer elde edilmedikçe, etriye aralıkları kiriş etkili yüksekliğinin 1/4’ünü, en küçük boyuna donatı çapının sekiz katını ve 150 mm’yi aşmaz koşulu otomatik uygulanır.

  • Sarılma bölgesi dışında, TS 500’de verilen enine donatı koşullarına uyulur. Kiriş eksenine dik doğrultuda etriye kolları aralığı 350 mm’yi aşmayacak şekilde otomatik düzenlenir.


SİMGELER

ϕ = Donatı çapı


Kiriş mesnetlerinde kolon yüzeyinden itibaren kiriş yüksekliğinin iki katı uzunluktaki bölge, Sarılma Bölgesi olarak adlandırılır. Bu bölge boyunca TBDY Bölüm 7.2.8 'de tanımlanan özel deprem etriyeleri kullanılır. Sarılma bölgelerinde donatı çapı ϕ8 'den küçük donatı kullanımına izin verilmez ve sarılma bölgesinin ilk etriyesi kolon yüzüne 50 mm uzaklıkta yerleştirilir.

TBDY Bölüm 7.4.5.3 'de anlatılan Kirişlerin Kesme Güvenliği bölümünde gerekli enine donatı miktarı hesaplanmaktadır. Ancak 7.4.4 'te belirtildiği üzere etriye aralıkları kiriş yüksekliğinin 1/4 'ünü, en küçük boyuna donatını çapının sekiz katını ve 150 mm 'yi aşmamalıdır. Bu iki durum gözönüne alınarak kirişlerin enine donatıları otomatik yerleştirilir.

Sarılma bölgeleri dışında TS 500 'de verilen koşullar uygulanır ve kiriş eksenine dik doğrultuda etriye kolları aralığının 350 mm 'yi aşmasına izin verilmez.

Gerekli durumlarda TBDY 7.4.4 'e uygun olarak çift etriye ve komple sıklaştırma seçenekleri de bulunmaktadır. Kiriş ayarlarından “Donatılar” sekmesinde çift etriye ve komple sıklaştırma seçenekleri aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

TBDY 7.4.4 'e uygun olarak Sarılma Bölgesi ve sarılma bölgesi dışında kalan bölgeler için enine donatıların düzenlenmiş bir görüntüsü aşağıdaki örnek resimde bulunmaktadır.


Özel deprem etriyeleri ve çirozları

Tüm kiriş boyunca 7.2.8’de tanımlaman özel deprem etriyeleri ve çirozları kullanılır.

Özel deprem etriye ve çirozlarının sağlaması gerekli koşullar Şekil 7.1’de verilmiştir.

Özel deprem etriyelerinin her iki ucunda 135 derece kıvrımlı kancalar yapılır. 135 derece kıvrımlı kancaların, ϕ enine donatı çapını göstermek üzere, iç büküm çapı en az 5ϕ alınır. Kancaların uç düz boyu kıvrımdaki son teğet noktasından itibaren, nervürlü çubuklarda 6ϕ ve 80 mm’den küçük alınmaz (Şekil 7.1).

Özel deprem etriyeleri boyuna donatıyı dıştan kavrayacak ve kancaları aynı boyuna donatı etrafında kapanacak şekilde çizim detayları verilir. Özel deprem çirozlarının çapı ve aralığı, etriyelerin çap ve aralığı ile aynı alınır. Çirozlar, her iki uçlarında mutlaka boyuna donatıları ve dış etriyeyi saracak düzende detay hazırlanır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.