Skip to main content
Skip table of contents

Cephe Görünümü

Görünüş pencerelerinde projede oluşturulmuş cephe görünüşleri görüntülenir. Görünüş oluşturularak kat planlarında çizilen 3 boyutlu objeler paralel projeksiyonlar 2 boyutlu çizgilere ve taramalara dönüştürülür. Çizilen görünüş hattı kadar görünüş penceresi oluşturulabilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.