Skip to main content
Skip table of contents

Plan Görünümü

Plan pencereleri her türlü veri girişinin üzerinde yapıldığı pencerelerdir. Her türlü 3-boyutlu (duvar, kiriş, kütüphane, döşeme, mahal vs.) ve 2-boyutlu (çizgi, çember, yay vs.) obje veri girişi bu pencerelerden yapılabilir, çizilen objelerin özellikleri değiştirilebilir.

Kullanıcı mimari plandan, kalıp planına veya kalıp planından mimari plana klavyeden Shift + Tab tuşuna basarak veya toolbardan Mimari Plan/Kalıp Planı ikonunu tıklayarak geçebilir. Mimari veya kalıp planı modundayken bazı objeler görünür, bazıları görünmez, bazı objeler ise silik çizgilerle görünür.

Mimari plan modundayken kirişler, statik döşemeler görünmezler. Buna karşılık, mimari plana ait bütün objeler görünür. Temeller dahil bütün mimari objeler mimari plan modundayken tanımlanabilir. Klasik menüde görünmeyen objelere ait komutlar da aktif değildir. Ribbon menüde ise görünmeyen objelere ait komutlarda aktiftir. O komutlardan birine tıklanır ise program otomatik olarak kalıp planı moduna geçer.

Kalıp planı modundayken kiriş ve statik döşemeleri tanımlayabilirsiniz. Katın ve üst katın duvarları silik çizgilerle görünür. Kalıp planı modundayken duvarlar, kirişleri tanımlamak için referans olurlar. Klasik menüde görünmeyen objelere ait komutlar da aktif değildir. Ribbon menüde ise görünmeyen objelere ait komutlarda aktiftir. O komutlardan birine tıklanır ise program otomatik olarak mimari plan moduna geçer.


Sonraki Konu

Kesit Görünümü

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.