Yerel zemin sınıfı ZE olarak ve altta ekran görüntüsünde deprem parametreleri verilen yapının göreli kat ötelemesi raporu el ile kontrol edilecek ve ardından ideCAD raporu ile karşılaştırılacaktır.

Yapının tipik plan görüntüsü

Deprem parametreleri

Ta ve Tb değerlerinin hesabı

DD2

DD3

SDS

1.191

0.849

SD1

0.926

0.473

Ta = 0.2 SD1/SDS

0.155

0.111

Tb =SD1/SDS

0.778

0.557

Dinamik analiz raporundan okunan, +-%5 dışmerkezlikli yüklemelerin modal katılım çarpanları

Etkin yönler kırmızı ve mavi çizgi ile işaretlenmiştir.

Modal E1

E2 Modal

E3 Modal

E4 Modal

Seçilen periyotlar:

Tx=0.94939 sn

Ty=0.76614 sn

Lamda Hesabı

X yönü DD2

Tx =0.94939 > TB=0.778  -> Sae(t) = SD1/T =  0.926/0.94939=0.981

X yönü DD3

Tx=0.94939 > Tb=0.557  -> Sae(t) = 0.473/0.94939= 0.498

Lamdax = 0.498/0.981=0.51 (ideCAD’de görünen =0.5113)

Y yönü DD2 

Ty=0.76614 < Tb=0.778

Sae(t)= SDS = 1.191

Y yönü DD3 

Ty=0. 0.76614 > Tb=0.557

Sae(t) = SD1/T= 0.473/0. 0.76614  =0.64

lamday= 0.64/1.191 =0.518 (ideCAD’de görünen =0.519)


Göreli kat ötelemesi üst sınır kontrolü

0.508*72.71/2800(mm) = 0.013 > 0.008 sağlanmıyor

0.518*55.63/2800(mm)= 0.013 > 0.008 sağlanmıyor