Y doğrultusunda 2*4 m açıklık ile X doğrultusunda 2*6+8 m açıklığa sahip betonarme moment aktaran çerçeveden oluşan kirişli döşemeli sisteme sahip her bir katı 3.3 m olan 3 katlı yapının deprem yüklemesinde elde edilen etkin göreli kat ötelemeleri belirleyelim ve sınır değer ile karşılaştıralım.

Çözüm:

Öncelikle her bir katta EX yüklemesinde en fazla yatay yer değiştirme yapan kolonun belirlenmesi gerekir. Bunun için perspektif ekran - analiz modeli görüntüleme - deformasyonlar - EX yüklemesi seçilir. Her bir katta kolonların üst düğüm noktasının X yönü yerdeğiştirmesi okunur.

Göreli ötelemenin tespiti için en büyük farkı verecek olan yer değiştirmelerin okunması gerekir. Diğer katlar içinde yapılan okumalar şu şekildedir:

Okunan değerler analiz sonucu ham değerlerdir. Eşdeğer taban kesme kuvveti büyütme katsayısına göre TBDY 2018 4.8.4’e uygun olacak şekilde arttırılması gerekir.

  • Dinamik analiz raporunda X yönü için verilen Eşdeğer taban kesme kuvveti büyütme katsayısı 1.22 olarak belirlenmiştir. Perspektif ekranda okunan ham değerlerin 1.22 ile arttırılması gerekir. Buna göre;

(9.64*1.22)-(6.22*1.22)=4.17