Deprem Yönetmeliği raporu içerisinde yer alan Göreli Kat Öteleme Kontrolü bölümü her bir kat için X ve Y doğrultularında ' +' ve '-' % 5 ekdışmerkezlik için hesaplanan değer ve sınır değer ile karşılaştırma yer alır.