Skip to main content
Skip table of contents

Göreli Kat Ötelemesi Kontrolü Raporları

Deprem Yönetmeliği raporu içerisinde yer alan Göreli Kat Öteleme Kontrolü bölümü her bir kat için X ve Y doğrultularında ' +' ve '-' % 5 ekdışmerkezlik için hesaplanan değer ve sınır değer ile karşılaştırma yer alır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.