Skip to main content
Skip table of contents

Elips ve Eliptik Yay Ayarları

Elips ve eliptik yaylar aynı ayarlara sahiptir. Mimari ve statik proje tasarımına uygun çizgi rengi, kalınlığı, tipi ve boyama rengi ayarları yapılır.

Elips/Eliptik Yay Komutu Ayarları Diyaloğunun Yeri

Elips/Eliptik Yay Komutu Ayarları

Elips/Eliptik yay komutlarından biri çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen ilkel objeler yardımcı toolbarında Ayarlar ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Elips/Eliptik Yay Objesi Ayarları

Ayarlarına girmek istediğiniz elips ya da yayı seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

Elips/Eliptik Yay Komutu Ayarları

Özellikler

Renk

Çizginin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi kalınlığı

Çizgi kalınlığı seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun kalınlık seçilir. Burada seçilen kalınlık sadece ekranda geçerlidir. Çizim çıktılarına etki etmez.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.

Boyama rengi

İçini boya seçeneği işaretlendiğinde aktifleşir. İlkel obje içinin rengi renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

İçini boya

Seçilen objenin içini boyar.


Sonraki Konu

Resim

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.