Skip to main content
Skip table of contents

Çelik Birleşimler

Çelik birleşimler, çelik yapı elemanlarını birleşim araçları ile (levha, bulon ve kaynak) bağlanarak oluşturulur. ideCAD Statik içerisinde hesabı yapılan çelik birleşimler ve konstrüktif birleşimler bulunur.


Sonraki Konu

Kaynak Elektrotları

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.