Skip to main content
Skip table of contents

Çelik Aşık Oluşturma

Çelik Aşık komutu ile çelik tasarıma ait çelik aşıklar oluşturulur. Çelik aşıklar, kirişler arasına çizilen çelik elemanlardır.

Çelik Aşık Komutunun Yeri

Ribbon menü Çelik sekmesi Çelik başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüden Çelik Aşık ikonunu tıklayın.

  • Çelik aşık toolbarı açılacaktır.

  • Çelik aşık toolbarında yer alan profil listesine tıklayarak listeden bir profil seçin.

  • Çelik aşıkların arasında oluşacağı çelik kirişlerinden ilkini seçin.

  • İkinci çelik kirişinizi seçtiğiniz de çelik aşık ayarları diyalogu açılacaktır.

  • Diyalog da, aşıkların kaç adet olacağı, yerleşim düzeni, birleşim özellikleri vb parametreler yer alır. Ayarları yaptıktan sonra tamam butonunu tıklayın.

  • Aşıklar oluşacaktır.

İşlem adımı

Çelik aşık oluşturulacak alan

Profil listesinden profil seçilmesi

Çelik aşıkların arasında oluşacağı çelik kirişlerinden ilkini seçilmesi

Çelik aşıkların arasında oluşacağı çelik kirişlerinden ikincisinin seçilmesi

Ayarlarının yapılması

Çelik aşıkların oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.