B1 (Zayıf Kat) Düzensizliği bir kattaki etkili kesme alanının, bir üst katla kıyaslandığında yönetmelikte belirtilen değerden az olması durumunda ortaya çıkar. Kesme alanındaki değişkenler perde, kolon ve duvarlardır(nci). Etkili kesme alanları programda girilen taşıyı sistem ve duvar-duvar yüklerine göre otomatik hesaplanmakta ve değerler deprem yönetmeliği genel raporunda basılmaktadır.

Ayrıca Kesme alanları Kat Parametreleri diyalogu Düzensizlikler sekmesinde değiştirilebilir.