Skip to main content
Skip table of contents

ideCAD'de kiriş üzerinde kolon modelleyip analiz edebilir miyiz?

Bu şekilde modellenen yapılarda B3 düzensizliği oluşur.

B3 düzensizlikleri ile ilgili şartlar Deprem yönetmeliğinde belirtmiştir. ideCAD, deprem yönetmeliği ilgili maddelerinin kuralına uygun olarak hesap ve dizayn gerçekleştirir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.