Bu şekilde modellenen yapılarda B3 düzensizliği oluşur. B3 düzensizlikleri ile ilgili şartlar Deprem yönetmeliğinde belirtmiştir. Program, deprem yönetemliği ilgili maddelerinin kuralına uygun olarak hesap ve dizayn gerçekleştirir.