Skip to main content
Skip table of contents

B1 Düzensizliği sağlanmıyor. Sistem rijitliğini arttırın

Çıkan Mesajın Tamamı:

(X/Y) yönünde B1 Düzensizliği sağlanmıyor. Sistem rijitliğini arttırın


B1 - Komşu Katlar Arası Dayanm Düzensizliği (Zayıf Kat), bir kattaki etkili kesme alanının, bir üst katla kıyaslandığında, yönetmelikte belirtilen değerden az olması durumunda ortaya çıkar. Kesme alanındaki değişkenler perde, kolon ve duvarlardır(nci). Etkili kesme alanları ideCAD’de girilen taşıyı sistem ve duvar-duvar yüklerine göre otomatik hesaplanmakta ve değerler deprem yönetmeliği genel raporunda basılmaktadır.


TBDY 2018 3.6.2.1 maddesinde B1 türü düzensizliğinin bulunduğu binalarda, gözönüne alınan i’inci kattaki dolgu duvarı alanlarının toplamı bir üst kattakine göre fazla ise, ηci’nin hesabında dolgu duvarları gözönüne alınmayacaktır. ηci’nin en küçük olduğu kat dikkate alınarak 0.60 ≤ η( ci min) < 0.80 aralığında Tablo 4.1’de verilen taşıyıcı sistem davranış katsayısı, 1.25(ηci min) değeri ile çarpılarak her iki deprem doğrultusunda da binanın tümüne uygulanacaktır. Ancak hiçbir zaman ηci < 0.60 olmayacaktır. Aksi durumda, zayıf katın dayanımı ve rijitliği arttırılarak deprem hesabı tekrarlanacaktır, koşulu verilmiştir.

Yukarıdaki maddede iki durum söz konusudur.

  • 0.60 ≤ η( ci min) < 0.80 aralığında olması

Taşıyıcı sistem davranış katsayısı R, 1.25(ηci min) değeri ile çarpılarak otomatik attırılır ve Deprem Yönetmeliği Genel Raporunda R katsayısı seçim nedeni başlığı altında 1.25(ηci min) değeri bilgi olarak verilir. Kullanıcının herhangi bir işlem yapması gerekmez.

  • ηci < 0.60 olması

(X/Y) yönünde B1 Düzensizliği sağlanmıyor. Sistem rijitliğini arttırın, mesajı verilir. ηci > 0.60 olması sağlanmalıdır.

Olası çözümler:

  • Talep edilen yönde daha fazla kolon, perde, perde grubu vb. düşey taşıyıcı sistem ekleyebilir, boyut büyütebilir ve/veya kolonların yönünü değiştirebilirsiniz.

  • Kesme alanları Kat Parametreleri diyalogu Düzensizlikler sekmesinde verilmekte ve altta görünen örnek görütüsünde olduğu gibi değerler değiştirilebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.