Yapı Bilgi Modellemesi sayesinde mimari ve statik projelendirme sürecinde ortak data üzerinde çalışılır. Mimar ve mühendislerin aynı yapı üzerinde, ortak çalışmasını sağlayan sistemde proje bir kez modellenerek, "Tam Entegrasyon" sağlanır. Mimari plan ve kalıp planı, aynı proje içinde iki ayrı çalışma modudur ve birbiriyle tam örtüşür.

Mimari ile uyumlu yap ve Statik ile uyumlu yap özellikleri ile aynı proje dosyasında pratik bir şekilde hem mimari hem statik çalışmalar için katman ayarları otomatik düzenlenir.

Mimari ile Uyumlu Yap

Mimari ile uyumlu yap komutu, ideCAD Betonarme veya Çelik programıyla yapılmış bir projenin katmanlarını mimari programa göre otomatik düzenler. Program açık olan bazı katmanları otomatik kapatır, bazı katmanları ise otomatik açar.

  • Projeyi açtıktan sonra ribbon menü Araçlar sekmesi Değiştir başlığından Mimari ile Uyumlu Yap ikonunu tıklayın.

  • Eskiz ve rijit diyafram katmanları hariç mimariyi ilgilendiren bütün katmanlar açılır.

Aşağıdaki tabloda katman ayaları diyaloğunda, çizim detayları sekmesinde kapatılan ve açılan alt katmanlar yer almaktadır.

Kapatılan alt katmanlar

Kolon adı

Kolon ölçülendirme

Kolon başlığı adı

Kolon başlığı boyutu

Kiriş taraması

Kiriş adı

Kiriş ölçülendirme

Perde taraması

Perde adı

Perde boyutu

Bağ kirişi ölçülendirme

Sürekli temel adı

Sürekli temel boyutu

Tekil temel adı

Tekil temel ölçülendirme

Havuz duvar adı

Havuz konsol döşeme adı

Havuz yüzey adı

Açılan alt katmanlar

Kolon sıvası

Aşağıdaki tabloda statik programda kaydedilmiş bir projenin mimari programda açıldığı ilk hali ve mimari ile uyumlu yap uygulandıktan sonraki hali yer almaktadır.

Mimari ile Uyumlu Yap Öncesi

Mimari ile Uyumlu Yap Sonrası

Statik ile Uyumlu Yap

Statik ile uyumlu yap komutu, ideCAD Mimari programıyla yapılmış bir projenin katmanlarını statik programa göre otomatik düzenler. Program açık olan bazı katmanları otomatik kapatır, bazı katmanları ise otomatik açar.

  • Projeyi açtıktan sonra ribbon menü Araçlar sekmesi Düzenle başlığından Statik ile Uyumlu Yap ikonunu tıklayın.

  • Statiği ilgilendiren bütün katmanlar açılır.

Aşağıdaki tabloda katman ayaları diyaloğunda kapatılan katmanlar ve çizim detayları sekmesinde kapatılan ve açılan alt katmanlar yer almaktadır.

Kapatılan katmanlar

Arazi

Çatı

Çatı boşluğu

Çatı yüzeyi

Duvar

Giydirme cephe

Işık/Kamera

Kapı/Pencere

Korkuluk

Mahal

Mahal boşluğu

Mahal kenarı

Profil objesi

Söve

Geometrik obje

Dış cephe kaplaması

Kapatılan alt katmanlar

Kolon sıvası

Açılan alt katmanlar

Kolon adı

Kolon ölçülendirme

Kolon başlığı adı

Kolon başlığı boyutu

Kiriş taraması

Kiriş adı

Kiriş ölçülendirme

Perde taraması

Perde adı

Perde boyutu

Bağ kirişi ölçülendirme

Sürekli temel adı

Sürekli temel boyutu

Tekil temel adı

Tekil temel ölçülendirme

Havuz duvar adı

Havuz konsol döşeme adı

Havuz yüzey adı

Aşağıdaki tabloda mimari programda kaydedilmiş bir projenin statik programda açıldığı ilk hali ve statik ile uyumlu yap uygulandıktan sonraki hali yer almaktadır.

Statik ile Uyumlu Yap Öncesi

Statik ile Uyumlu Yap Sonrası


Sonraki Konu

Eskiz Modu