• Dıştan rijit perdelerle çevrelenen bodrum katlarındaki taşıyıcı sistem elemanlarında Dayanım Fazlalığı Katsayıları 4.10.1 ’e göre otomatik gözönüne alınır.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Kaysayısı
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı


Rijit bodrum katlarda bulunan çevre perdelerinde Dayanım Fazlalığı Katsayısı 4.10.1 'de verilen kurallara göre yapılmaktadır. Detaylı açıklama 4.10.1 başlığı altında yapılmıştır.