Skip to main content
Skip table of contents

9.3.4

  • 0.04 radyan göreli kat öteleme açısını sağlayan EK 9B de verilen birleşimlerin kullanılması gerekir. Bu birleşimlerin hesabı Moment Aktaran Birleşim Tasarımı bölümünde yer alır.

  • TBDY 2018 gereği birleşimler sadece YDKT ile tasarlanabilirmektedir. Kesme kuvveti dayanımında, tasarım kesme kuvveti dayanımı için emniyet katsayısı 1 alınır.

  • Moment aktaran birleşimlerin gerekli dayanımları hesaplanırken Denklem 9.11, Denklem 9.12, Denklem 9.13 otomatik kullanılır ve raporlanır.

  • Kolon başlık kalınlığı, kolon gövde levhası kalınlığı otomatik hesaplanır ve gerekli durumlarda uyarı verilir.

Moment Aktaran Birleşimler


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.