Skip to main content
Skip table of contents

Moment Aktaran Çerçeve

Süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı olmak üzere 2 farklı moment aktaran çelik çerçeve ile yatay yük (deprem yükü) taşıyan sistem tasarımı TBDY 2019 Bölüm 9.3 ve 9.4’e göre gerçekleştirilmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.