Skip to main content
Skip table of contents

9.3.1.3

  • Kolonların tasarımında esas alınacak iç kuvvetler belirlenirken iki farklı durum göz önüne alınır:

a) Deprem etkisini içeren yük birleşimleri gözönüne alınarak hesaplanan kesme kuvveti, eksenel kuvvet ve eğilme momentleri

b) Eğilme momenti dikkate alınmadan, eksenel çekme ve basınç kuvvetlerinin D, dayanım fazlalığı katsayısı, ile büyütülmesi ile elde eksenel kuvvetJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.