Skip to main content
Skip table of contents

Süneklik Düzeyi Sınırlı Moment Aktaran Çerçeve

9.4. SÜNEKLİK DÜZEYİ SINIRLI MOMENT AKTARAN ÇELİK ÇERÇEVELER

Süneklik düzeyi sınırlı moment aktaran çelik çerçeveler, deprem etkileri altında kirişlerin, kolonların ve kiriş kolon birleşimlerinin kayma bölgesinin sınırlı miktarda doğrusal olmayan şekildeğiştirme yapabilme özelliğine sahip olduğu taşıyıcı sistemlerdir. Süneklik düzeyi sınırlı moment aktaran çelik çerçevelerin boyutlandırılması için uyulacak kurallar aşağıda verilmiştir.

9.4.1. Genel Koşullar

9.4.1.1 – Süneklik düzeyi sınırlı moment aktaran çelik çerçevelerin kiriş ve kolonlarında, başlık genişliği/kalınlığı ve gövde yüksekliği/kalınlığı oranları Tablo 9.3’te verilen λmd sınır değerlerini aşmayacaktır.

9.4.1.2 – Süneklik düzeyi sınırlı moment aktaran çelik çerçevelerin kiriş başlıkları, yanal ötelenmeye ve burulmaya karşı, süneklik düzeyi sınırlı elemanlar için 9.2.8’de verilen ilgili koşullar esas alınarak desteklenecektir.

9.4.1.3 – Süneklik düzeyi sınırlı moment aktaran çelik çerçeve kolonlarının boyutlandırılmasında 9.3.1.3’te verilen kurallar geçerlidir.

9.4.1.4 – Süneklik düzeyi sınırlı moment aktaran çelik çerçeve kirişlerinin boyutlandırılmasında 9.3.1.4’te verilen kurallar geçerlidir.

9.4.1.5 – Süneklik düzeyi sınırlı moment aktaran çelik çerçevelerde süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çelik çerçeveler için 9.3.2’de verilen, kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşuluna uyulması zorunlu değildir.Sonraki Konu

9.4.1.1

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.