Skip to main content
Skip table of contents

Çelik Taşıyıcı Sistem Tipleri için TBDY 2018 Kontrolleri

TBDY 2018 Bölüm 9’da ayrı alt başlıklarda süneklik koşullarına bağlı olarak özel tasarım kuralları açıklanan çerçeve sistemleri ile deprem yüküne karşı özelleşmiş eleman tasarımları gerçekleştirilmelidir. Moment aktaran ve merkezi çaprazlı çelik çerçevelerin tasarım kontrolleri TBDY 2018 ile uyumludur.

Taşıyıcı Sistem Tipleri:

  • Moment Aktaran Çerçeve

  • Merkezi Çaprazlı Çerçeve

  • Dışmerkezi Çaprazlı ÇerçeveJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.