Skip to main content
Skip table of contents

Kolonların Kirişlerden Daha Güçlü Olması Koşulu

9.3.2.1 – Süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çelik çerçevelerin veya betonarme perdeli çelik çerçeveli sistemlerin çerçevelerinin her bir kiriş-kolon düğüm noktasında, göz önüne alınan deprem doğrultusunda, Denk.(9.7) ile uyumlu olarak kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulunun sağlandığı gösterilecektir (Şekil 9.2).

Denk.(9.7) deki Mpc* kolon eğilme momenti kapasiteleri Denk.(9.8a) veya Denk.(9.8b) ile hesaplanacaktır. Mpb* kiriş eğilme momenti kapasiteleri, Denk.(9.9a) veya Denk.(9.9b) ve zayıflatılmış kiriş enkesitli birleşim kullanılması durumunda ise Denk.(9.9c) veya Denk.(9.9d) ile hesaplanacaktır.

Kolon eğilme momenti kapasitelerinin hesabında, depremin yönü ile uyumlu olarak bu eğilme momenti kapasitelerini en küçük yapan, 9.3.1.3 ile elde edilen Pac (GKT) veya Puc (YDKT) gerekli eksenel basınç kuvveti gözönüne alınacaktır.Sonraki Konu

9.3.2

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.