Skip to main content
Skip table of contents

9.3.1.4

  • Kirişlerin tasarımında esas alınacak iç kuvvetler, deprem etkisini içeren yük birleşimleri gözönüne alınarak hesaplanan kesme kuvveti, eksenel kuvvet ve eğilme momentleridir. Özetle analizden elde edilen iç kuvvet sonuçları doğrudan tasarımda kullanılmaktadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.