Skip to main content
Skip table of contents

Yeni Rampa Tipi Oluşturma

Merdiven komutu ile rampa oluşturulur. Merdivende olduğu gibi rampa sınırlarını -alan ve sahanlıklara ayrılmış olarak- ve çıkış hattını belirtmek gerekir. Rota komutu ile dış sınırları ve çıkış hattı çizilir. Önce merdivene sonra rampaya dönüştürülür.

Rampa oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.