Skip to main content
Skip table of contents

İkinci Rampa Alanını Oluşturma

Sahanlığa ikinci rampa alanı eklemek için;

 • Rota komutuyla ikinci rampa alanını sahanlık dış sınırlarını dikkate alarak çizin.

 • Rampa alanının eni için sahanlık da ikinci rampa alanı için oluşturulmuş noktalara tıklayın.

 • Rampa alanının boyunu girmek için klavyeden L tuşuna basın. Uzunluk değeri olarak 300 (cm) girin ve Enter tuşuna basın.

 • Farenin sol tuşuna tıklayarak rampa alanının boyunu oluşturun.

 • Rampa alanının enini girmek için klavyeden L tuşuna basın. Uzunluk değeri olarak 150 (cm) girin ve Enter tuşuna basın.

 • Farenin sol tuşuna tıklayarak merdiven kolunun enini belirleyin.

 • Rampa alanını tamamlamak için başlangıç noktasına tıklayın.

 • Rampa alanı sınırı oluşacaktır.

 • Rota komutunu ile çıkış hattını sahanlığa ait çıkış hattının bittiği noktadan başlayarak çizin.

 • Ribbon menüde Merdiven Alanı Ekle ikonunu tıklayın.

 • İlk aşamalarda oluşturulan rampa seçilir.

 • Oluşturduğunuz kapalı alanı yani rampa dış konturunu tıklayın. Sonra çizdiğiniz çıkış hattına tıklayın.

 • Merdiven alanları diyaloğu açılacaktır. Diyalogda rampa ile ilgili geometrik parametreleri düzenleyin. Merdiven yüksekliğine 60 cm girebilirsiniz. Bu ayarları rampayı oluşturduktan sonra tekrar düzenleyebilirsiniz.

 • Bu alan rampa alanı olacağı için “Tip”, merdiven olarak seçili kalacaktır.

 • Tamam butonunu tıklayarak işlemi bitirin.

 • Rampa oluşacaktır.

Rampanın de görülmeyen korkuluklarını Korkuluk Sakla Göster komutu ile görünür hale getirebilir ya da tamamen gizleyebilirsiniz.


Sonraki Konu

Mahal

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.