Skip to main content
Skip table of contents

Yay Mahal Kenarı Oluşturma

Yay Mahal Kenarı komutuyla yay formunda mahal kenarı tanımlanır.

Yay Mahal Kenarı Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Mahal başlığı altında yer alan Mahal Kenarı komutuna girildikten sonra açılan Mahal Kenarı toolbarından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Yay mahal kenarı komutuna tıklayın.

  • Merkez olarak belirlediğiniz noktayı farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Fareyi hareket ettirdiğinizde imlecin ucunda dairesel bir form belirecektir.

  • Yay mahal kenarı saat akrebinin tersi yönünde oluşacaktır. Bu nedenle 1. nokta olarak vereceğiniz koordinat, yayın yönünü belirleyecektir. Örneğin yatay düzleme göre yay üste kalacaksa sağ taraftaki noktayı, altta kalacaksa sol taraftaki noktayı tıklayacaksınız.

  • Yay mahal kenarının başlangıç noktasını farenin sol tuşunu tıklayarak oluşturun.

  • Tıklama işleminden sonra fareyi sürükleyin. Yay fare hareketine bağlı olarak değişecektir.

  • Mahal kenarının biteceği ikinci noktanızı belirleyip farenin sol tuşuna tıklayın.

  • Yay mahal kenarınız oluşacaktır.

  • Klavyeden esc tuşuna basarak komuttan çıkın. Artık mahal tanımlayabilirsiniz.

İşlem adımı

Yay mahal kenarı çizilecek alan

Yay mahal kenarının merkezinin belirlenmesi

Dairesel form öngörüntüsünün oluşması

Yay mahal kenarının başlangıç noktasının farenin sol tuşu tıklanarak oluşturulması

Farenin hareketine bağlı olarak yay mahal kenarının değişmesi

Mahal kenarının biteceği ikinci noktanın belirlenmesi

Yay mahal kenarının oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.