Skip to main content
Skip table of contents

Dairesel Mahal Kenarı Oluşturma

Dairesel Mahal Kenarı komutuyla daire formunda mahal kenarı tanımlanır.

Dairesel Mahal Kenarı Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Mahal başlığı altında yer alan Mahal Kenarı komutuna girildikten sonra açılan Mahal Kenarı toolbarından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları 

  • Dairesel mahal kenarı ikonunu tıklayın.

  • Merkez olarak belirlediğiniz noktayı farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Fareyi hareket ettirdiğinizde imlecin ucunda dairesel bir form belirecektir.

  • Dairenizin yarıçapını belirledikten sonra farenin sol tuşunu tıkayın.

  • Dairesel mahal kenarı oluşacaktır.

  • Klavyeden Esc tuşuna basarak komuttan çıkın. Artık mahal tanımlayabilirsiniz.

İşlem adımı

Dairesel mahal kenarı çizilecek alan

Dairesel mahal kenarının merkezinin belirlenmesi

Dairesel form öngörüntüsünün oluşması

Dairesel mahal kenarının yarıçapının belirlenmesi

Dairesel mahal kenarının oluşması

Mahal oluşturulduktan sonra alan


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.