Skip to main content
Skip table of contents

Mahal Kenarı

Mahal oluşturulabilmesi için mahal sınırlarının belirlenmesi gerekir. Alanların duvar ile kapatılmayan kenarları, mahal kenarı ile kapatılmak zorundadır. Mahal kenarı oluşturma yöntemleri, mahal kenarı ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.