Skip to main content
Skip table of contents

Mahal Oluşturma

Mahal oluşturabilmek için öncelikle mahal sınırlarının belirlenmesi gerekir. Mahallerin sınırları duvarlar ya da mahal kenarları olabilir. Sınırlar belirlendikten sonra Mahal komutuyla mahaller oluşturulur.

Mahallerin sınırlarını oluşturan elemanlar birbirlerine hatasız olarak bağlanmalı, alan tam olarak kapatılmalıdır. Tam kapatılmazsa mahal oluşturulmaz ya da hatalı oluşturulur.

Mahal Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Mahal başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Mahal ikonunu tıklayın.

  • Fare imlecini mahal oluşturmak istediğiniz kapalı alan üzerine sürükleyin.

  • Farenin sol tuşunu tıklayın. Mahal yazı bloğu mahalin ortasında belirecek ve mahal oluşacaktır.

  • Mahal yerleştirirken klavyeden Ctrl tuşunu basılı tutarsanız, program sizden mahal yazı bloğunun yerini belirlemenizi bekleyecektir. Mahal yazı bloğu mahalin ortasına yerleştirilmeyecek, sizin belirleyeceğiniz bir yere yerleştirilecektir. Bu durumda fare imlecini uygun bir yere sürükleyerek sol tuşu tıklayın. Mahal oluşacaktır.

  • Klavyeden Esc tuşuna basarak mahal komutundan çıkın.

İşlem adımı

Fare imlecinin kapalı alan üzerine getirilmesi

Ctrl tuşuna basarak farenin sol tuşuna tıklanması ve mahal yazı bloğunun yerine karar verilmesi

Farenin sol tuşuna tıklayarak mahalin oluşturulması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.