Skip to main content
Skip table of contents

Mahal Kenarı Ayarları

Mahal Kenarı Ayarları komutuyla mahal kenarı ayarlarına ulaşılır. Ayarlar-mahal kenarı diyaloğunda kullanıcı tarafından değiştirilebilir parametreler mevcuttur.

Mahal Kenarı Ayarları Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Mahal başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Mahal Kenarı Ayarları

Özellikler

Renk

Mahal kenarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi kalınlığı

Çizgi kalınlığı seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun kalınlık seçilir. Burada seçilen kalınlık sadece ekranda geçerlidir. Çizim çıktılarına etki etmez.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.