Skip to main content
Skip table of contents

Yatay Plan Kesit

Model, yatay düzlemde istenilen kotta kesilerek farklı sunumlar hazırlanabilir. Modelin yatay düzlemde kesitini almak için Yatay Plan Kesiti komutu kullanılır.

Yatay Plan Kesiti Komutunun Yeri

Ribbon menü Görselleştirme sekmesi Araçlar başlığından ulaşabilirsiniz.

Yatay Plan Kesitinin Oluşturulması

  • Yatay Plan Kesiti ikonu tıkayınız.

  • Yatay plan kesiti toolbarında yeni yatay plan kesiti ikonunu tıklayınız.

  • Açılan pencerede oluşturacağınız kesitin ayarlarını belirleyin.

  • Tamam boyunu tıkladığınız, yatay plan kesitiniz oluşacaktır.

Özellikler ve Açıklamaları

Trim adı

Oluşturulacak olan kesite bir tanım girilir.

Aktif

Seçenek şaretli olduğu zaman oluşan yatay plan kesiti 3B görümde gösterilir. İşaret kaldırıldığında gösterilmez.

Kütüphanleri kes

Seçenek işaretli olduğu zaman verilen kota göre yatay plan kesiti oluşturulurken mevcut kesite giren kütüphane elemanları da kesilecektir.

Merdivenleri kes

Seçenek işaretli olduğu zaman verilen kota göre yatay plan kesiti oluşturulurken mevcut kesite giren merdiven de kesilecektir.

Üst trimleme / Alttan trimle

Yatay plan kesiti oluşturulurken verilen kotun üstü mü ya da alt mı kesileceğini belirler.

Kot

Yatay plan kesiti oluşturulurken planın kesileceği kot girilir.

Renk

İşaretli olduğu zaman kesilen yüzeye doku yerine renk atanmaktadır.

Otomatik doku

İşaretli olduğu zaman kesilen yüzey materyali otomatik olarak verilmektedir. Eğer bu seçenek kaldırılıp doku atanırsa kesilen yüzeylerde seçilen doku görülmektedir.

Oluşturulan Plan Kesitinin Silinmesi

  • Yatay Plan Kesiti ikonu tıkayınız.

  • Listeden silmek istediğiniz kesiti seçiniz.

  • Yatay plan kesiti toolbarında bulunan Yatay Plan Kesitini Sil ikonunu tıklayınız. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.