Her türlü yapı yarı rijit diyafram çözülebilir. Yapıda A2-A3 düzensizliği yoksa ve sistem kirişsiz döşeme değilse tam rijit diyafram kabulüyle çözüm yapılabilir.