Skip to main content
Skip table of contents

Yapıyı ne zaman yarı rijit ne zaman tam rijit diyafram olarak çözmeliyim?

Her türlü yapı yarı rijit diyafram çözülebilir.

Yapıda A2-A3 düzensizliği yoksa ve sistem kirişsiz döşeme değilse tam rijit diyafram kabulüyle çözüm yapılabilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.