Skip to main content
Skip table of contents

Yönetmeliklere Göre Diyafram Modellenmesi

TBDY 2018’e Göre Diyafram Modellenmesi

TBDY 2018 - 4.5 Doğrusal Hesap için Taşıyıcı Sistemin Modellenmesine İlişkin Kurallar kısmına göre;

  • A2 ve A3 Düzensizliği Bulunan Binalar

  • Kirişsiz Döşemeler

  • Rijit Diyafram çalışmasının öngörülmediği sistemler

Yarı Rijit Diyafram kabulüne göre hesaplanacaktır.

Yeni Deprem Yönetmeliği - Bölüm 7 Deprem Etkisi Altında Yerinde Dökme Betonarme Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı İçin Özel Kurallar kısmına göre;

  • Kirişli Döşemeli Binalar

  • Kirişsiz Döşemeli Binalar

Yarı Rijit Diyafram kabulüne göre hesaplanacaktır.

ASCE/SEI 7-16 Yönetmeliğine Göre Diyafram Modellenmesi

ASCE/SEI 7-16 Yönetmeliği - 12.3.1 Diaphragm Flexibility kısmına göre;

  • Planda Düzensizliği bulunmayan yapılar

Rijit Diyafram kabulüne göre hesaplanabilir.

ASCE/SEI 7-16 Yönetmeliği - 12.3.1 Diaphragm Flexibility kısmına göre;

  • Burulma Düzensizliği

  • Döşeme Süreksizlikleri(A2 Düzensizliği)

  • Planda Çıkıntıları olan yapılar (A3 Düzensizliği)

Yarı Rijit Diyafram kabulüne göre hesaplanacaktır.

Yönetmeliklere Göre Yarı Rijit Diyaframın Zorunlu Kullanılması Gereken Yapılar


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.