Skip to main content
Skip table of contents

Rijit Diyafram Davranışı

Yapıya gelen yatay kuvvetlerin, döşeme düzlem içi şekil değiştirmeleri olmadan aktarıldığı varsayılan diyaframdır.

Rijit Diyafram Davranışı ile;

  • Kat kütleleri döşemenin kütle merkezinde tanımlanabilmektedir.

  • Bilinmeyen sayısı az olduğu için hızlı analiz yapılır.

  • Kirişler, eksenel kuvvet almaz.

Tercih edilen yapı türleri;

  • Plan düzensizliği olmayan, boşluksuz döşemeli yapılar

  • Kat döşemelerinin kendi düzlemleri içinde yatay kuvvetleri taşıyıcı sisteme güvenle aktardığı yapılar

Döşeme düzlem içi sonsuz rijit kabul ediliyor ve şekil değiştirmiyor.

  • Rijit diyafram ile yarı rijit diyafram modellerini karşılaştırdığımızda modellerin orta bölgesinde farklı deplasman değerleri görülmektedir.

  • Rijit diyaframlı modelde maksimum deplasman 0.035 milimetredir.

ideCAD Sonlu Elemanlar Kılavuzu 93.ncü sayfayı inceleyebilirsiniz.

Diyafram Modelleme Seçimi

Rijit diyafram modellemek için Analiz Ayarları diyaloğundan diyafram modelleme yöntemi seçilir.

Yatay Yüklerin Gösterimi

Düşey Yükler Altında Yapının Davranışı


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.