Skip to main content
Skip table of contents

Rijit Diyafram Davranışı

Yapıya gelen yatay kuvvetlerin, döşeme düzlem içi şekil değiştirmeleri olmadan aktarıldığı varsayılan diyaframdır.

Rijit Diyafram Davranışı ile;

  • Kat kütleleri döşemenin kütle merkezinde tanımlanabilmektedir.

  • Bilinmeyen sayısı az olduğu için hızlı analiz yapılır.

  • Kirişler, eksenel kuvvet almaz.

Tercih edilen yapı türleri;

  • Plan düzensizliği olmayan, boşluksuz döşemeli yapılar

  • Kat döşemelerinin kendi düzlemleri içinde yatay kuvvetleri taşıyıcı sisteme güvenle aktardığı yapılar

Döşeme düzlem içi sonsuz rijit kabul ediliyor ve şekil değiştirmiyor.

  • Rijit diyafram ile yarı rijit diyafram modellerini karşılaştırdığımızda modellerin orta bölgesinde farklı deplasman değerleri görülmektedir.

  • Rijit diyaframlı modelde maksimum deplasman 0.035 milimetredir.

ideCAD Sonlu Elemanlar Kılavuzu 93.ncü sayfayı inceleyebilirsiniz.

Diyafram Modelleme Seçimi

Rijit diyafram modellemek için Analiz Ayarları diyaloğundan diyafram modelleme yöntemi seçilir.

image-20240522-071731.png

Yatay Yüklerin Gösterimi

Düşey Yükler Altında Yapının Davranışı


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.