Skip to main content
Skip table of contents

A2 ve A3 türü Düzensizliklerin Bulunduğu Döşemeler (4.5.6.2)

  • A2-A3 türü düzensizlik bulunması seçimi kullanıcı tarafından yapılır.

  • A2-A3 türü düzensizliklerin bulunduğu binalarda, kat döşemelerinin kendi düzlemleri içinde deprem kuvvetlerini düşey taşıyıcı sistem elemanları arasında güvenle aktarabildiğini göstermek üzere iki boyutlu levha (membran) veya kabuk sonlu elemanlar ile otomatik modellenir (Bkz. 4.5.6.2).


Döşemelerde boşlukların bulunması veya planda çıkıntıların olması durumlarını kapsayan A2 ve A3 tipi düzensizliklerin mevcut olduğu yapılar ile mantar(kirişsiz) döşeme içeren binalarda döşemelerin sonlu elemanlar yöntemine uygun olarak kabuk model ile analiz edilme zorunluluğu vardır. Analiz ayarları sihirbazı kullanılması halinde kirişsiz döşeme içeren binalar için yarı rijit diyafram seçimi otomatik uygulanır.
Bknz: Kat Döşemeleri (4.5.6.1)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.