Skip to main content
Skip table of contents

Uygulama Sınırı Kontrol Değeri (15.5.2.1)

Mevcut yapıların doğrusal performans analizi uygulama sınırlarının kontrol edilmesinde etki/kapasite oranı (EKO) olarak ifade edilen değerler kullanılmaktadır. EKO değeri elemanda oluşan iç kuvvet değerinin, o iç kuvvet kapasitesine (dayanımına) olan oranıdır.


  • Mevcut yapıların kolon, kiriş ve perde elemanlarının Etki/kapasite oranı (EKO) değerleri otomatik olarak hesaplanmaktadır.


SİMGELER

EKO = Etki/Kapasite oranı


Mevcut yapıların değerlendirilmesine ilişkin Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım yaklaşımında doğrusal hesap yöntemlerinin uygulama sınırlarının kontrol edilmesinde etki/kapasite oranı (EKO) olarak ifade edilen değerler kullanılmaktadır. EKO değeri düşey yükler ile Ra=1 olarak alınmış deprem yüklerinden (yükleme durumları) oluşan iç kuvvet değerinin, Bilgi Düzeyi Katsayısı ve Mevcut Malzeme Dayanımları gözönüne alınarak hesaplanan kesit kapasitesine oranıdır. EKO değerleri her bir deprem doğrultusu için ( X ve Y doğrultusu) ayrı ayrı yapılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.