Skip to main content
Skip table of contents

Subasman perdelerini nasıl tanımlayabilirim?

Perde komutu ile subasman perdeleri kot verilerek tanımlanır.

 1. Kat planınızı oluşturduktan sonra perde komutunu tıklayınız.

 2. Açılan yardımcı toolbarda ayarlar ikonunu tıklayınız.

 3. Perdenizin kot ayarlarını olması gereken gibi ayarladıktan sonra perdeleri yerleştiriniz.

Örnek:

Anlatacağımız örnekte su basman perdelerimizin yüksekliği 100 cm, katın su basman seviyesinden üzerinden itibaren yüksekliği 280 cm olarak düşünülmüştür. Bu çerçevede tanımlama aşağıdaki adımlarda anlatıldığı gibi yapılabilir.

1) Kat Yüksekliğinin Ayarlanması

Su basman perdesinin tanımlanacağı katın kat yüksekliği Kat Genel Ayarları diyaloğundan su basman yüksekliği ile toplanarak girilir.

 • Ribbon menü betonarme sekmesi proje ayarları başlığından Kat Genel Ayarları ikonuna tıklanır.

 • Kat genel ayarları diyaloğu açılır.

 • Örnekte kat yüksekliği 280 cm su basman yüksekliği 100 cm alındığı için kat yüksekliği 380 cm girilmiştir.

2) Su Basman Perdelerinin Çizilmesi

Perdeler toolbarda yer alan Perde komutu kullanılarak çizilir. Perdeleri çizmeden öncePerde Ayarlarıayarlarına girerek Genel Ayarlar sekmesinde yer alan Üst Kot kutucuğuna uygun kot değeri yazılır.

 • Ribbon menü betonarme sekmesi betonarme başlığından Perde Ayarları ikonuna tıklanır.

 • Perde ayarları diyaloğu açılır.

 • Örneğimizde Üst Kot satırına -280 cm değeri girilerek perde boylarının 100 cm olması sağlanmıştır.

image-20240524-070952.png
 • Kot işlemleri yapıldıktan sonra plan penceresinde su basman perdeleri normal yapı perdeleri ile aynı şekilde çizilirler.

3) Girilen Su Basman Perdelerinin Düzenlenmesi

Su basman perdeleri girildikten sonra plan penceresinde tamamı seçilir ve Obje Özellikleri komutu tıklanır.

 • Ribbon menü değiştir sekmesi obje özellikler başlığından Obje Özellikleri ikonuna tıklanır.

 • Perde ayarları diyaloğu açılır.

 • Statik/Betonarme sekmesinin altında yer alan Su basman/tüm katlarda devam etmeyen perde seçenekleri aktif hale getirilir.

image-20240524-071055.png
 • Bu işlemle birlikte model analize hazır hale getirilmiş olur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.