Skip to main content
Skip table of contents

Proje Dosyasının Versiyonunu Öğrenme

Seçilen projenin hangi versiyonda çizildiği, proje yükle diyaloğunda Proje Versiyonu özelliği ile öğrenilir.

Proje Versiyonu Özelliğinin Yeri

komutu tıklandığında açılan Proje Yükle diyaloğundan ulaşabilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.