Skip to main content
Skip table of contents

Kaydedilmiş Raporları Yükleme

Daha önce kaydedilen metraj raporlarını tekrar açmak için önce ideCAD Rapor çalıştırılır. ideCAD Rapor, ideYAPI program klasörü altındaki iderpt.exe dosyasıdır. Çift tıklayarak çalıştırılır. komutuyla raporlar tekrar açılır.

Aç Komutunun Yeri

ideCAD Rapor programı Dosya menüsü altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • satırını tıklayın.

  • Açılan Rapor Dosyası Aç diyaloğundan açmak istediğiniz rapor dosyasını seçin ve Aç butonunu tıklayın.

  • Seçilen rapor açılacaktır.


Sonraki Konu

Yazdırma İşlemleri

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.