Skip to main content
Skip table of contents

Çatı Oluğu Ayarları

Çatı Oluğu Ayarları komutuyla çatı oluğu objesinin yerleşim tipi, kot, materyal ve çizim ayarlarına ulaşılır.


Çatı Oluğu Ayarları Komutunun Yeri

Ribbon menü Cephe sekmesi 3B Geometrik Objeleri başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Yerleşim

Çatı oluğunun çatıya göre pozisyonu ayarlanır. Çatı oluğu çatı saçağının üst ucundan girilen yükseklik kadar aşağıda çizilir.

Renk

Çatı oluğunun rengini tıklandığında açılan diyalogdan seçin.

Materyal

Katı model için çatı oluğunun yüzeylerine ait materyalini (dokusunu) açılan listeden seçin.

Gerçek doku uzunluğuna kullanılan materyalin doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 birim olarak alınır ve ilgili duvarlar üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır. Her yüzey için ayrı ayrı belirlenebilir.

Görünmez kenar çizgi tipi

Arka planda kalan çizgilerin çizgi tipini listeden seçin. Çatı oluğunun herhangi bir kenarını kapatabilirsiniz (görünmez hale getirebilirsiniz). Görünmez hale getirdiğiniz kenarların çizgi tiplerini diğer kenarlardan farklı çizgi tipinde yapmak isteyebilirsiniz.

Proje profilleri

Çatı oluğuna ait profillerin listesidir. Seçilen profil çevreleme elemanında kullanılacaktır. Profil ön görüntüsü sağ tarafta çizilmektedir.

Şematik kesit

Seçilen kesitin ölçülü çizimi yer alır.

3B öngörüntü

Çatı oluğunun 3 boyutlu görüntüsüdür. Fareyi sol tuşunu basılı tutup hareket ettirerek görüntüyü kendi etrafında döndürebilirsiniz. Fareyi sağ tuşuna basılı tutup hareket ettirerek görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

Yapı Bileşenleri Sekmesi

Yapı bileşenleri ekle: Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini objeye atar.

  • Yapı Bileşeni Ekle butonunu tıklayın.

  • Bileşen Seçimi diyalogu açılacaktır.

  • Bu diyalogda sol tarafta bulunan listeden malzeme ile ilgili klasörü tıklayın. Kullanmak istediğiniz malzemeyi seçin.

  • Sağ tarafta bulunan parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonu tıklayın. “Bileşen Seçimi” diyaloğu kapanacaktır. Yapı Bileşenleri sekmesinde malzemeye ait özet bir satır görünecektir. Bir objeye birden fazla malzeme ataması yapılabilir.

Bileşen seçimi diyaloğu kullanım bölümünde bulunan parametreler şunlardır:

Değişiklik yok: Söz konusu obje için atanacak malzemenin miktarı, daha önce malzeme tanımında belirlendiği büyüklükte kullanılması istendiği zaman işaretlenir.

Yüzde oranı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın, aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değer kadar yüzdesi ile kullanılmak istendiği zaman işaretlenir. Örneğin, malzeme miktarı 70 ise, “Değer 1” satırında 40 yazıyorsa, malzeme miktarı %40’ı kadar kullanılacak demektir.

Yeni tanımlı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın yerine aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen miktarın kullanılması için işaretlenir.

Çarpan: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktar ile aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değerin çarpımın sonucunda bulunan değerin miktar olarak kullanılması için işaretlenir.

Kesirli: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın aynı diyalogda bulunan “Değer 1” ve “Değer 2” satırlarında girilen değerlerin oluşturduğu kesir değeri kadar kullanılması için işaretlenir. “Değer 1” pay “Değer 2” paydadır.

Oranla: Malzemenin hangi ölçeğe -alana, çevreye, uzunluğa vs.-, bölgeye -yan alan, üst, kenar vs.- oranlanacağı belirlenir. Oranla liste kutusunun içeriği işlem yapılan objeye ve malzemenin ölçüsüne göre otomatik belirlenir. Örneğin kolon için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, kütüphane için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, hacim ise farklı bir liste, alan ise farklı bir liste oluşacaktır.

Oranla listesinde çatı oluğu ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır.

Çatı Oluğu

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Boy

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile profil objesi boyu  çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Dış alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, profil objesi dış alanı ile çarpılarak kullanılacak demektir.

Hacim

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, malzemenin hacim miktarı olarak aynen kullanılacak demektir.

Hacim

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, profil objesi hacmi ile çarpılarak kullanılacak demektir.

Sayı

 

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.

Adet

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, profil objesi adedi ile çarpılarak kullanılacak demektir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.