• Enkesit şekli I, T, L, U veya C olan betonarme perdelerde, her bir doğrultuda en az bir perde kolunun, kesitteki uzunluğunun kalınlığına oranı en az 6 (altı) olmalıdır. Aksi durumda, taşıyıcı sistem elemanı o doğrultuda perde olarak sayılmayacaktır. Geometri kontrolünde bu koşul sağlanmamakta ise otomatik olarak uyarı verilir ve raporların ilk sayfasında hata listelenir.


I, T, L, U veya C kesitli perdelerde perde kolunun (veya kollarının) bağ kirişli perde’nin koşulunu sağlıyor ise kesitteki uzunluğunun kalınlığına oranı 6’dan küçük olabilir. Bağ kirişli perde koşuluna uyulması durumunda bu kontrol gerçekleştirilmez.