• Enkesit şekli dikdörtgen, I, T, L, U veya C olan betonarme perdeler hem düzlem içi,
  hem de düzlem dışı yerdeğiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren kabuk sonlu
  elemanlar’la otomatik modellenir.

 • Kabuk sonlu elemanların birleştiği düğüm noktalarında 6 serbestlik derecesinin tümü
  gözönüne alınır.

 • Sonlu eleman boyutları, iç kuvvet dağılımının yeterli doğrulukta hesaplanmasını
  sağlayacak şekilde seçilmesini kullanıcı sonlu eleman boyutu girerek belirler.

 • Düzlem içi ve düzlem dışı davranışa ilişkin etkin kesit rijitlikleri 4.5.8’e göre
  otomatik belirlenir.


Enkesit şekli dikdörtgen, I, T, L, U veya C olan betonarme perdeler hem düzlem içi, hem de düzlem dışı yerdeğiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren kabuk sonlu elemanlar’la modelleme otomatik yapılır.